Ctra. Francesc Ribas, 33
Granollers 08402
tel. 93 840 56 67
fax: 93 840 56 67

Empresa

Gest-Arquitec és una empresa que ofereix serveis integrals, tant tècnics com de gestió, per donar resposta a les necessitats del client. Gest-Arquitec dóna servei a àmbit nacional.

L'activitat professional de l'estudi gira entorn a la la gestió integral de projectes (project management), direcció d’obra nova, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat, la rehabilitació i reparació de façanes, la reforma de vivendes i edificis, la realització d’informes, dictàmens i certificats de diversa temàtica, inspeccions tècniques d’edificis (ITES), l’elaboració d’informes pericials així com la gestió del manteniment d’edificis incloent l’elaboració del “llibre de l’edifici” i certificació energètica. També s’ofereixen serveis de consultoria per la gestió de la qualitat i la implantació de Normes.

Gest-Arquitec està compromès amb l'obtenció d'un alt nivell de qualitat a la seva relació amb el client i l'obra final executada mitjançant una sèrie de premisses:

  • Estudi de cada projecte amb un tractament individualitzat d'acord amb les necessitats i característiques de cada client, fent-lo partícip del procés creatiu, aportant els seus punts de vista i interactuant amb el projectes.
  • Oferta d'una dedicació adequada i suficient de temps per a desenvolupar cada proposta, decisió que repercuteix en un sensible augment de la qualitat de l'obra final construïda i elimina improvisacions posteriors.
  • Disponibilitat d'un ampli equip de professionals de diverses disciplines professionals i altres col•laboradors que permet la redacció de projectes integrals dins de diferents camps tipològics: edificació, urbanització, obra civil, indústria...